Qaracan Borçalı şəyirdləri ilə

Qaracan Borçalı  (Dastan axşamı)

Aşıq Qaracan  oğlanları Vüqar və İlqarla
Aşıq Əmrah Gülməmmədov
Aşıq Babək Şakirli
Ustadı:  Qaracan BORÇALI

Aşıq Namiq Təkəli

Ustadı: Qaracan BORÇALI
Aşıq Avdı QazaxlıAysel Göyçəli
Ustadı: Qaracan BORÇALI 
 
Aşıq Mustafa Təkəli
Aşıq Qaracan Borçalı (Aşıq Alı rolunda)
Aşıq Məhəmməd Şirvanlı
Şirvan-Muğan  aşıqlarının sədri

 

Kosalı Sədi bəy Müftizadə

Təqdim etdi: Mahal Eminov (Kosalı kəndi)
Hüseyn Saraçlı

Aşıq Avdı Qaymaqlı

Naməlum

Naməlum

Aşıq Kamandar

Aşıq Sadıq Sultanov
Səməd Vurğun və Hüseyn Bozalqanlı


Dərya Məhəmməd 
 
Copyright © Creative Site of Arts All Rights Reserved. Design by Sparker